30-11-2021
Aiko news: 29 abenduak 29 "Dantzan pandero kantuz", tailerra (online) 19:00

Asteazkena, abenduak 29

19:00 (Basque Country Time)

Online tailerra: dantzan pandero kantuz

https://youtu.be/xqqveMIdlVs

(Panderoaren kantuan dantzan)

 

Gure kultura tradizionalean, dantza giza mugimendua eta musika uztartzeko artea izan da, hau da, gizatasunez antolatutako soinua. Beste era batera esanda, soinuak eta gorputzaren mugimenduak bat egiten dute dantza deitzen dugun horretan. Dantza musikaz gozatzeko, bizitzeko eta sentitzeko modu organikoa, gorputzezkoa dela ere esan genezake.

Gorputz-mugimenduak dantza bihur daitezen, musikarekin koordinatu behar dira denboran zehar, normalean "erritmo" deitzen dugun horren bitartez. Erritmoa nola egituratzen den eta gure mugimenduak dagozkien soinu-ekitaldi musikalekin denboren eskalan bat etor daitezen nola egiten den ezagutzeak are gehiago dantzatzen gozatzeko aukera emango digu, esperientzia global, integratzaile eta erabatekoa.

Estetikoki interesgarriak edo fisikoki zorrotzak eta ikusgarriak diren mugimenduak dantza bihur daitezen, bat etorri beharko dute laguntzen duten diskurtso musikalarekin. Beste era batera esanda, erritmoa, musikaren akonpainamendua mugimendu bakoitzean, funtsezkoa da dantzan.

Hasieratik, AIKO Taldean arlo horretan lan egiten dugu, eta gure esperientzia partekatzen eta zabaltzen ari gara ikastaro, mintegi eta eskoletan. Oraingo honetan, dantzarientzat, dantza maisuentzat eta oro har dantza eta musika zaleentzat, dantza bere osotasunean ulertu eta barneratzeko asmoz, dantza+pandero+kantua tailerra antolatu dugu.

Kantuaren eta panderoaren laguntzaz, dantza egiten ikasteko tailerra da. Alde batetik, mugimenduaren eta musikaren arteko harremana ulertu eta landu nahi du, eta, bestetik, abesten, jotzen eta dantzatzen gozatu. Ez gara ezer berririk asmatzen ari, baizik eta gure aitona-amonen ikaskuntza-sistemak bisitatzen: panderoak lagunduta abestiaren soinuarekin dantzatzen.

Kantua tresna organiko eta merkea da. Panderoa perkusio tresna merke eta erabilgarria ere bada, edozein lekutara irits daitekeena eta gure kantu eta dantzarako lagungarria izan daitekeena hainbat testuingurutan, lagunen arteko parrandetan, familiaren bazkalondoan, erromeria batean edo dantza klasean. Dantzarien eskuetan, musika ikasteko eta ulertzeko luxuzko baliabidea izan daiteke panderoa, musikaz gozatzeaz eta ondo pasatzeaz gain.

Panderoaren kantuan hasteko, hastapen-tailer bat egingo dugu. Ziur gaude abentura interesgarri baten abiapuntua izango dela.

 

En nuestra cultura tradicional, la danza ha sido el arte de combinar el movimiento humano con la música, que no es más que el sonido humanamente organizado. Dicho de otro modo, el sonido y el movimiento corporal se funden, convergen en lo que llamamos danza. Incluso, podríamos decir que la danza es un modo orgánico, corporal, de sentir, vivenciar y disfrutar de la música.

Para que los movimientos corporales se conviertan en danza han de coordinarse en el tiempo con la música a través de lo que llamamos comúnmente "ritmo". Conocer cómo se estructura el ritmo, cómo hacer que nuestros movimientos coincidan en la escala de tiempos con los eventos sonoros musicales correspondientes, nos permitirá disfrutar bailando aún más, una experiencia global, integradora y total.

Para que los movimientos estéticamente interesantes o físicamente exigentes y espectaculares se conviertan en danza, deberán coincidir con el discurso musical al que acompañan. Dicho de otro modo, el ritmo, el acompañamiento de la música en cada movimiento, es esencial en la danza.

Desde nuestros inicios, en AIKO Taldea trabajamos en este campo y estamos compartiendo y ampliando nuestra experiencia en cursos, seminarios y escuelas. En esta ocasión, para los dantzaris, maestros de danza y aficionados al baile y la música en general, con el fin de comprender e interiorizar la danza en su totalidad, hemos organizado un taller de danza+pandero+canto.

Se trata de un taller para aprender a bailar a través de la canción acompañada con el canto y el pandero, que pretende, por una parte, entender y trabajar la relación entre el movimiento y la música y, por otra, disfrutar cantando, tocando y bailando. No estamos inventando nada nuevo, sino volviendo a visitar los sistemas de aprendizaje de nuestras abuelas y abuelos: bailar al son de la canción acompañada por el pandero.

El canto es un instrumento orgánico y barato. El pandero es también un instrumento de percusión barato y útil, accesible a cualquier lugar y que puede ayudar a nuestro canto y danza en diferentes contextos, en juergas entre amigos, la sobremesa familiar, una romería, o en clase de danza. En manos de los dantzaris, el pandero puede ser un recurso de lujo para aprender música y entenderla, además de disfrutar y divertirse con la música.

Comenzamos nuestra andadura de bailar al canto del pandero con un taller de iniciación, que estamos seguros será el punto de partida de una aventura muy interesante.

 
AIKO TALDEA en Instagram AIKO TALDEA en Twitter AIKO TALDEA en Facebook AIKO TALDEA en YouTube

© Aiko Taldea • 634 423 539 • aiko@aikotaldea.eus